Siden Scan Techs etablering i 1995, har vi blitt en av Norges ledende produsent og leverandør av ATEX-produkter og støttetjenester til olje- og gassektoren. Med 135 ansatte tilbyr Scan Tech upstream-selskapene produkter og tjenester innenfor prøveboring og produksjon, fra design og engineering av spesialutstyr til plattform vedlikehold og modifikasjon, fra brønntestingsstøtte til subsea operasjoner som rørutgravning og reparasjoner.

Ledige stillinger
Vi har flere ledige stillinger.
(25.04.2014)
Møt oss på ONS 2014
Møt Scan Tech og verdens olje-og energibransjen på ONS 2014.
(02.05.2014)

Slogan
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS