Siden Scan Techs etablering i 1995, har vi blitt en av Norges ledende produsent og leverandør av ATEX-produkter og støttetjenester til olje- og gassektoren. Med 120 ansatte tilbyr Scan Tech upstream-selskapene produkter og tjenester innenfor prøveboring og produksjon, fra design og engineering av spesialutstyr til plattform vedlikehold og modifikasjon, fra brønntestingsstøtte til subsea operasjoner som rørutgravning og reparasjoner.

Vi søker etter Sakkyndig-/Sertifiserings leder kran og løft
(04.02.2015)
New Generation Air Compressor!
NEWS! Scan Tech is now launching our New Generation Air Compressors!
(11.03.2015)

Slogan
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS